Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2013

forget-me-not
21:52

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

November 29 2012

forget-me-not
09:47
2229 e1d7 500
Reposted fromnelke nelke viabutterfly-effect butterfly-effect

September 23 2012

forget-me-not
17:38
Trzeba umieć czekać. Wszystko w swoim czasie, nie?
— "Trzy metry nad niebem" F.Moccia
Reposted fromnivea nivea viabiszkoptowyluk biszkoptowyluk

September 20 2012

forget-me-not
17:45

September 19 2012

forget-me-not
17:12
6233 cc96 500

August 11 2012

forget-me-not
19:03
9842 023e
Nic się nie zmieniło od zeszłego lata. 

August 10 2012

forget-me-not
15:36
Słucham starych piosenek. Nie mam wcale ochoty się uczyć. Siedzę przy otwartym oknie i patrzę na zachmurzone niebo. Ciężkie powietrze od nadmiaru myśli. Mam ochotę na szampana i jagody w dobrym towarzystwie.

August 08 2012

forget-me-not
11:41
5847 db48
Reposted byszaaatan szaaatan

August 07 2012

forget-me-not
09:00

August 06 2012

forget-me-not
15:29
0770 3545 500

August 03 2012

forget-me-not
18:46
2812 47ed
Reposted frommyname myname viadecanelle decanelle

July 31 2012

forget-me-not
15:49

"Upalnego lata nie obchodzą  rozterki ani niepokoje pierwszej miłości"

— Pamięnik
Reposted bydecanelle decanelle
forget-me-not
15:16
7651 1426
Reposted byliarshugmeblue-berryzoozialikearollingstoneairwaveagi2805useheartamfibijneyoannSzczurekumierajstad

July 30 2012

forget-me-not
09:39
Bycie kobietą jest gorsze od bycia rolnikiem - mamy tyle roboty z plewieniem i pryskaniem upraw: trzeba depilować nogi woskiem, golić pachy, skubać brwi, ścierać pumeksem stopy, złuszczać i nawilżać naskórek, oczyszczać pory, farbować odrosty, malować rzęsy. W dodatku wszystkie te zabiegi są tak precyzyjne, że wystarczy kilka dni przerwy, aby całkiem się zapuścić. -

July 29 2012

forget-me-not
16:09
1815 d5f6 500

July 19 2012

forget-me-not
17:58
7550 6c7e
Reposted fromamoo120 amoo120 viabutterfly-effect butterfly-effect

July 06 2012

forget-me-not
15:39
3795 fb47
Reposted fromretaliate retaliate viamirabell mirabell

July 05 2012

forget-me-not
11:18
8563 7da1

July 02 2012

forget-me-not
16:39
9015 4b62
Reposted byrainbowdreamYoannaatakecareSic616
forget-me-not
16:35
8983 1bf9
Reposted bymushaboom mushaboom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl